Địa chỉ chuyên cung cấp hạt nhựa trao đổi ion/ hạt nhựa làm mềm nước. Giúp loại mỏ vôi hóa Ca2+, Mg2+ hiệu quả. Bao gồm các sản phẩm như: indion 220Na, Ffip, mixbed, Purolite C100, Dowex… đảm bảo chính hãng