Than Hoạt Tính Anthracite Trà Bắc

Hình dạng Hạt không định hình
Kích cỡ hạt 4×8 mesh; 8×30 mesh; <60 mesh; <200 mesh…
Iodine Tối thiểu 400 mg/g
Độ ẩm Tối đa 7%
Tro Tối đa 15%
Tỷ trọng 0.600-0.730 g/ml
Lưu huỳnh Tối đa 0,2%
Độ cứng Tối thiểu 94%.