Than Hoạt Tính Trà Bắc (TB1-TB4)

Thành phần:Gáo dừa
Hình dạng:dạng hạt không định hình.
Màu sắc:màu đen đặc trưng của than.
Tỷ trọng:500 g/ml.
Tính tan trong nước hoặc trong dung môi khác:không
Độ ẩm (Moisture): tối đa 5%.
Độ tro (Ash): tối đa 3%.
Cường độ  (Hardness): tối thiểu 95%.
Độ pH:9-11

 

Than hoạt tính TB1: lodine 1100 – 1200
Than hoạt tính TB2: lodine 1000 – 1100
Than hoạt tính TB3:lodine 900 – 1000
Than hoạt tính TB4:lodine 800 – 900
Than hoạt tính TB5:lodine 700 – 800
Than hoạt tính TB6:lodine 600 – 700
Than hoạt tính TB7:lodine <600

 

Phân Loại – Kích Thước:

Size: 4 – 8 mesh | 6 – 12 mesh | 8 – 20 mesh | 8 – 30 mesh | 10 – 32 mesh | 12 – 40 mesh | 24 – 48 mesh | 30 – 60 mesh