Vi sinh MICROBE LIFT SA giảm bùn nước thải

Hình dạngDịch chảy lỏng sẫm màu
Tỷ trọng1.04
Màu sắcXám đen tới đen
Độ pH6.9 – 7.2
MùiMùi đất/ Mùi mốc
Nhóm Vi khuẩn dị dưỡng 6.5 x 10^7 CFU/ml
Nhóm Vi khuẩn kỵ khí2.0 x 10^8 CFU/ml
Nhóm Vi khuẩn quang năng2.5 x 10^7 CFU/ml
Hợp chất humic6.25 – 6.75%
Không chứaSalmonella sp., Shigella sp., E.coli và các vi khuẩn coliform khác