Màng lọc Ro Vontron 4040 4021 8040

Model: LP21-4040; 4080
Xuất xứ: công nghệ USA sản xuất tại Trung Quốc
Áp lực (PSI) 225PSI
Áp lực (tối đa) 600PSI
Công suất 2400GPD.
Màng bề mặt 78fts
Nhiệt độ hoạt động tối đa 45 ° C
Tỷ lệ khử muối 99,5%
Môi trường hoạt động liên tục 2-11
Chlorine 0,1 PPM
pH ngắn hạn (thời gian 30 phút) 1-13

Kích thước: 

4040 | 4021 | 8040