Nhận phân phối các loại than hoạt tính dạn viên chuyên lọc khí giá rẻ. Đáp ứng đầy đủ kích thước, chỉ số hấp thụ và đặc biệt Xuyên Việt đảm bảo kiện hàng đầy đủ chứng từ, CO-CQ