Vật liệu lọc nước phèn thường được chứa trong các bể lọc hoặc cột lọc nước nhằm loại sạch phèn, các chất hữu cơ, kim loại nặng có trong nguồn nước. Nước sau khi lọc không còn màu, mùi lạ và các chất độc hại. Vậy nên chọn vật liệu lọc nước phèn nào tốt?