Hệ thống lọc nước phèn

Hệ thống lọc phèn Vật liệu lọc
Cột 1 (lọc phèn, ổn định pH) Cát, mangan, sỏi đỡ
Cột 2 (Khử màu, mùi, chất hóa học…) Cát, than hoạt tính, sỏi đỡ