Hệ thống lọc nước phèn

Hệ thống lọc phènVật liệu lọc
Cột 1 (lọc phèn, ổn định pH)Cát, mangan, sỏi đỡ
Cột 2 (Khử màu, mùi, chất hóa học…)Cát, than hoạt tính, sỏi đỡ