Lõi lọc giấy xếp Aqua- Lõi bông nén

Độ lớn:đường kính trong 30mm, đường kính ngoài 63mm
Cấp độ lọc1 micron
Xuất xứ:Hàn Quốc
Nhiệt độ:dưới 90oC
Áp suất:2-3 bar