Lõi lọc giấy xếp Aqua- Lõi bông nén

Độ lớn: đường kính trong 30mm, đường kính ngoài 63mm
Cấp độ lọc 1 micron
Xuất xứ: Hàn Quốc
Nhiệt độ: dưới 90oC
Áp suất: 2-3 bar