Màng siêu lọc UF kích thước 4040, 8040

Đặc điểm Thông số
Tên sản phẩm Màng lọc UF-4040
Phạm vi pH 2 – 13
Nhiệt độ cho phép 5 – 45°C
Khả năng chịu nồng độ clo dư ngắn hạn 200ppm
Áp lực ngược (TMP) (MPa) 0,08 – 0,15
Chu kỳ rửa ngược 20 – 60 phút
Thời gian làm sạch 15 – 120 phút
Thời gian rửa ngược 20 – 180 giây
Chu kỳ hóa chất làm sạch 60 – 180 ngày
Dòng chảy ngược (L/m².h): 1,5 – 2 lần lưu lượng thấm qua

Kích thước:

4040 | 8040