Màng siêu lọc UF kích thước 4040, 8040

Đặc điểmThông số
Tên sản phẩmMàng lọc UF-4040
Phạm vi pH2 – 13
Nhiệt độ cho phép5 – 45°C
Khả năng chịu nồng độ clo dư ngắn hạn200ppm
Áp lực ngược (TMP) (MPa)0,08 – 0,15
Chu kỳ rửa ngược20 – 60 phút
Thời gian làm sạch15 – 120 phút
Thời gian rửa ngược20 – 180 giây
Chu kỳ hóa chất làm sạch60 – 180 ngày
Dòng chảy ngược (L/m².h):1,5 – 2 lần lưu lượng thấm qua

Kích thước:

4040 | 8040