AQUA CHLORONICS- Clorin Ấn Độ 70%

Công thức hóa học Ca(OCl)2
Xuất xứ Ấn Độ
Hàm lượng 70%
ClO– ≥ 70,0%
Ca(OH)2 ≤ 18,0%
CaCO3 ≤ 6,5%
Độ ẩm ≤ 5%