Polymer Cation KMR C1492

Hàm lượng ion :20% – 30%
Trọng lượng phân tử : 8 – 10 triệu
Tỷ trọng :≥ 0.63 g/cm3
Thời gian hòa tanphút ≤ 60
Độ pH3 – 10
Trạng thái :Dạng hạt, màu trắng
Chất không tan trong nước :≤0.1%
Độ nhớt ( 0.1% dung dịch ở 20oC)cps 100-150