Polymer Cation KMR C1492

Hàm lượng ion : 20% – 30%
Trọng lượng phân tử : 8 – 10 triệu
Tỷ trọng : ≥ 0.63 g/cm3
Thời gian hòa tan phút ≤ 60
Độ pH 3 – 10
Trạng thái : Dạng hạt, màu trắng
Chất không tan trong nước : ≤0.1%
Độ nhớt ( 0.1% dung dịch ở 20oC) cps 100-150