Hóa chất Soda Ash Light Na2CO3

Công thức Na2CO3
Quy cách 25kg/bao | 40kg/bao
Điểm nóng chảy 856°C
Hàm lượng 99%.