Hệ Thống lọc nước cục bộ

Hệ thống lọc nước cục bộ Vật liệu lọc
Cột 1 (khử màu, mùi, hóa học) Cát, than hoạt tính, sỏi đỡ