Hệ Thống lọc nước cục bộ

Hệ thống lọc nước cục bộVật liệu lọc
Cột 1 (khử màu, mùi, hóa học)Cát, than hoạt tính, sỏi đỡ