Hệ thống lọc nước nhiễm vôi – làm mềm nước

Hệ thống lọc nước nhiễm đá vôiVật liệu lọc
Cột 1 (Khử màu, mùi, chất hóa học…)Cát, than hoạt tính, sỏi đỡ
Cột 2 (Khử trao đổi ion, làm mềm nước)Hạt nhựa, sỏi đỡ