Cột lọc nước Composite Canature

STT             MÃ HÀNG                        KÍCH THƯỚC          CỘT LỌC(mm)                      KÍCH THƯỚC         LỖ BỒN     LƯU LƯỢNG            LỌC (m3/h)
1844200 x 1.200Lỗ trên 2.5”0.2 – 0.8
21054255 x 1.390Lỗ trên 2.5”0.6 – 1.5
31354325 x 1.400Lỗ trên 2.5”2.0 – 2.5
41465350 x 1.700Lỗ trên 2.5”2.5 – 3.2
51665400 x 1.700Lỗ trên 2.5” hoặc 4”3.2 – 4.5
61865450 x 1.625Lỗ trên & dưới 4”4.0 – 5.0
72162525 x 1.700Lỗ trên & dưới 4”4.5 – 6.0
82472600 x 2.000Lỗ trên & dưới 4”6.2 – 8.2
93072750 x 2.000Lỗ trên & dưới 4”7.2 – 12.2
103672900 x 2.000Lỗ trên & dưới 4”13.2 – 16.2
1142721.050 x 2.000Lỗ trên & dưới 6”17.0 – 23.0
1248721.200 x 2.000Lỗ trên & dưới 6”22.0 – 27.0