Màng lọc RO LG Công Nghiệp – Nhập khẩu chính hãng

Chuyên cung cấp màng lọc RO LG được nhập khẩu chính hãng 4040, 4080… kích thước các loại. Chịu áp cao chuyên lọc nước tinh khiết, sản xuất.

Model:LG BW 400 R.4040 R
Kích thước:4″ x 40″ L ; 4″ x 80″ L
Lưu lượng dòng chảy:10.500 gpd (39,7 m3 / ngày)
Áp lực:225 psig (15,5 bar)
Loại bỏ muối ổn định:99,6%
Loại bỏ muối tối thiểu:99,5%