MICROBE LIFT IND xử lý nước thải BOD, COD, TSS

Màu sắcMàu tía đến đỏ
Độ pHtừ 6.5-7.5 trong phạm vi biến đổi tự nhiên
Trọng lượng riêng1.04 
MùiSản phẩm có mùi đặc trưng của sulfide
Hoạt động được trong điều kiện độ mặn4%.
Nhiệt độ hoạt động4-40℃