Than Hoạt Tính Viên Nén HN

Màu sắc: xám
Tỷ trọng: 1050kg/m3
Độ pH: 7-8
Khả năng hấp phụ của than hoạt tính dạng viên CLL 40 – 60%
Độ ẩm: <= 2%
Chỉ số iodine: <200mg/g
Kích thước: 3mm-5mm
Benzen: 23 – 33%
Độ tro: 2 – 5%
Methylene Blue: 130 – 170 mg/l

Phân Loại – Kích Thước:

Size: 3-5mm