Than Hoạt Tính Viên Nén HN

Màu sắc:xám
Tỷ trọng:1050kg/m3
Độ pH:7-8
Khả năng hấp phụ của than hoạt tính dạng viên CLL40 – 60%
Độ ẩm:<= 2%
Chỉ số iodine:<200mg/g
Kích thước:3mm-5mm
Benzen:23 – 33%
Độ tro:2 – 5%
Methylene Blue:130 – 170 mg/l

Phân Loại – Kích Thước:

Size: 3-5mm