Than hoạt tính gáo dừa xuất khẩu BG – dạng viên

Độ ẩm (Moisture): 3% tối đa.
Độ tro (Ash): 3% tối đa.
Tỷ trọng ở 250C: 0,440 – 0,600 g/ml.
Cường độ (Hardness): 95% tối thiểu.
Độ pH: Từ 8 – 9.
Điểm cháy: Trên 4500C.
Chỉ số iod:

300-500 mg/g.

800-900 mg/g

Methylene Blue: 130-170 ml/g.
enzene: 22-33%

Phân Loại – Kích Thước:

 4×12 mesh (300-500 mg/g.) | 4×12 mesh (800-900 mg/g.)