Than hoạt tính gáo dừa xuất khẩu BG – dạng viên

Độ ẩm (Moisture):3% tối đa.
Độ tro (Ash):3% tối đa.
Tỷ trọng ở 250C:0,440 – 0,600 g/ml.
Cường độ (Hardness):95% tối thiểu.
Độ pH:Từ 8 – 9.
Điểm cháy:Trên 4500C.
Chỉ số iod:

300-500 mg/g.

800-900 mg/g

Methylene Blue:130-170 ml/g.
enzene:22-33%

Phân Loại – Kích Thước:

 4×12 mesh (300-500 mg/g.) | 4×12 mesh (800-900 mg/g.)