Van tự động Runxin F71 công suất 2m3 giờ

Sử dụng màn hình hiển thị LCD
Thiết kế hợp lý thông qua dòng chảy Sửa chữa → sục rửa → rửa ngược → sục rửa → rửa ngược → sửa chữa
Có thể hoạt động dưới áp lực, không xảy ra rò rỉ.
Tự động khóa sau 1 phút
Áp lực làm việc 0,2 – 0,6 Mpa
Nhiệt độ làm việc 5 – 45oC