Mangan lọc nước 1-2mm | 3-4mm

Hình dạng: hạt
Trạng thái: rắn
Màu sắc: nâu vàng, nâu đen
Kích thước: 1-2mm; 3-4mm
Độ xốp: Hơn 65%
Tiêu hao mỗi năm: 2%
Tỷ trọng: 1400kg/m3
Quy cách đóng bao: tùy vào nhu cầu của khách hàng (25kg/bao, 50kg/bao)

Kích thước:

 1-2mm | 3-4mm