Mangan lọc nước 1-2mm | 3-4mm

Hình dạng:hạt
Trạng thái:rắn
Màu sắc:nâu vàng, nâu đen
Kích thước:1-2mm; 3-4mm
Độ xốp:Hơn 65%
Tiêu hao mỗi năm:2%
Tỷ trọng:1400kg/m3
Quy cách đóng bao:tùy vào nhu cầu của khách hàng (25kg/bao, 50kg/bao)

Kích thước:

 1-2mm | 3-4mm