Hạt Filox lọc nước, khử phèn, khử sắt

Kích thước hạt lọc:1.0mm – 2.0mm
Tỷ trọng kg/m3:1500kg/ m3
Bề mặt bên ngoài:Hạt cứng màu nâu đen, khô rờ
Nhiệt độ làm việc:10 – 70 độ C
Khoảng pH làm việc:2 -11