Hạt Filox lọc nước, khử phèn, khử sắt

Kích thước hạt lọc: 1.0mm – 2.0mm
Tỷ trọng kg/m3: 1500kg/ m3
Bề mặt bên ngoài: Hạt cứng màu nâu đen, khô rờ
Nhiệt độ làm việc: 10 – 70 độ C
Khoảng pH làm việc: 2 -11