Hạt Aluwat lọc nước phèn | Tím

Hình dạng:Viên tròn đường kính 6 – 8m
Màu:đỏ nâu.
Khối lượng riêng:1,2kg/cm3.
Độ bền nén:34 – 36kg/viên.
Thời gian tiếp xúc hiệu quả:6 – 8 phút.
Tốc độ lọc (khuyến cáo)10 – 25m/h
Tỷ lệ hao mòn:Khoảng 5 – 7%/năm
Áp lực tối đa1,4 – 1,6 kg/cm2.
Độ xốp:52%.