Hạt Aluwat lọc nước phèn | Tím

Hình dạng: Viên tròn đường kính 6 – 8m
Màu: đỏ nâu.
Khối lượng riêng: 1,2kg/cm3.
Độ bền nén: 34 – 36kg/viên.
Thời gian tiếp xúc hiệu quả: 6 – 8 phút.
Tốc độ lọc (khuyến cáo) 10 – 25m/h
Tỷ lệ hao mòn: Khoảng 5 – 7%/năm
Áp lực tối đa 1,4 – 1,6 kg/cm2.
Độ xốp: 52%.