Hạt lọc nước ODM lọc phèn

Chỉ tiêuĐơn vịThông số
Kích thước hạtmm0.8 – 2.0
Tỷ trọngkg/m3650
Diện tích bề mặtm2/g120 – 180
Độ xốp%70
Dung lượng hấp thụg/g1.3
Độ ngậm nước%90 – 95%