Bột đá thạch anh – pha sơn Epoxy

Kích thước: <= 75 µm
Tỷ trọng: 1400kg/m3
khối lượng: 50kg /bao