Bột đá thạch anh – pha sơn Epoxy

Kích thước:<= 75 µm
Tỷ trọng:1400kg/m3
khối lượng:50kg /bao