Than hoạt tính modi Ấn Độ Dạng Hạt 4×8, 8×16

Hình dạngdạng hạt không định hình.
Iode600mg/gam
Màu sắcmàu đen đặc trưng của than.
Tỷ trọng ở 250C
Tính tan trong nước hoặc trong dung môi kháckhông.
Độ ẩm (Moisture) :
Độ tro (ash)1.8% (4x8L); 2.1(8x16L)
Cường độ (Hardness)
Độ pH11.3 (4x8L); 10.9(8x16L)
Điểm cháytrên 450 độ C.

Kích thước:

4x8L |  8x16L