Hạt nhựa Indion anion FFIP làm mềm nước

Gốc ionCl-
Tổng dung lượng trao đổi1,2 eq/l
Độ ẩm47 – 55%
Cỡ hạt0,3 – 1,2mm
Độ trương nở (Cl -> OH)10 – 15%
Thể tích lỗ rỗng40%
Trọng lượng vận chuyển700g/l