Than hoạt tính gáo dừa xuất khẩu BG – dạng hạt

Độ ẩm (Moisture):>3%.
Độ tro (Ash):>3%.
Tỷ trọng ở 250C:0,440 – 0,600 g/ml.
Cường độ (Hardness):95% tối thiểu.
Độ pH:Từ 8 – 9.
Điểm cháy:Trên 4500C.
Kích cỡ hạt:6×12 mesh, 8×12 mesh, 8×20 mesh.
Chỉ số iod:900-1000 mg/g.
Methylene Blue:130-170 ml/g.
Benzene:22-33%.

Phân Loại – Kích Thước:

 Hạt: 6×12 mesh | 8×12 mesh | 8×20 mesh