Than hoạt tính gáo dừa xuất khẩu BG – dạng hạt

Độ ẩm (Moisture): >3%.
Độ tro (Ash): >3%.
Tỷ trọng ở 250C: 0,440 – 0,600 g/ml.
Cường độ (Hardness): 95% tối thiểu.
Độ pH: Từ 8 – 9.
Điểm cháy: Trên 4500C.
Kích cỡ hạt: 6×12 mesh, 8×12 mesh, 8×20 mesh.
Chỉ số iod: 900-1000 mg/g.
Methylene Blue: 130-170 ml/g.
Benzene: 22-33%.

Phân Loại – Kích Thước:

 Hạt: 6×12 mesh | 8×12 mesh | 8×20 mesh