Hạt nâng pH FloMag

Màu sắc: xám trắng
Mật độ: 75lbs./cu. ft.
Kích thước: 1.27 mm
Thành phần – MgO: 97%
Công dụng: nâng độ pH của nước
Xuất xứ: USA
Đơn vị tính: bao
Tỷ trọng: 1400kg/m3
Quy cách    : 22.5 kg/bao