Than Hoạt Tính Bột CH

Màu sắc: đen
Kích thước: 3mm-5mm
Tỷ trọng: 600kg/m3
Độ pH: 7-8
Khả năng hấp phụ: 40-60%
Độ ẩm: <= 2%
Chỉ số iodine: <200 g/ml
Benzen: 23 – 33%
Độ tro: 2 – 5%
Methylene Blue: 130 – 170 mg/l