Than hoạt tính Norit GAC 1240W

Tên sản phẩm:Than hoạt tính Norit GAC 1240W (Than Norit GAC 1240W)
Xuất xứ:Hà Lan.
Tỷ trọng:470 kg/m3.
Chỉ số iodine:min 950.
Kích thước hạt>12 mesh (1.70 mm) : max 10%.
Kích thước hạt<40 mesh (0.425 mm) : max 5%.
Độ ẩm:max 5%.
Độ tro:12%.
Quy cách:25kg/bao.

Phân Loại – Kích Thước:

 Hạt: 1-3mesh