Than hoạt tính Norit GAC 1240W

Tên sản phẩm: Than hoạt tính Norit GAC 1240W (Than Norit GAC 1240W)
Xuất xứ: Hà Lan.
Tỷ trọng: 470 kg/m3.
Chỉ số iodine: min 950.
Kích thước hạt >12 mesh (1.70 mm) : max 10%.
Kích thước hạt <40 mesh (0.425 mm) : max 5%.
Độ ẩm: max 5%.
Độ tro: 12%.
Quy cách: 25kg/bao.

Phân Loại – Kích Thước:

 Hạt: 1-3mesh