Cát thạch anh chuyên bắn tàu, làm khuôn đúc

Cát thạch anh: dạng khô
Kích thước: 0,1-0,3; 0,4-0,8 ; 0,8-1,2 ; 0,15-0,25; 1-2mm
Tỷ trọng: 1400kg/m3
Quy cách đóng gói: 50kg/ bao
Chu trình thay thế: 06 – 12 tháng/lần (khi sử dụng để lọc nước).

Kích thước:

0,1-0,3 | 0,4-0,8 | 0,8-1,2 | 0,15-0,25 | 1-2mm