Than hoạt tính Calgon – Nhập Chính Hãng Mỹ

Tên sản phẩm: Than Calgon.
Xuất xứ: Mỹ.
Phân loại: Dạng hạt, màu đen.
Chuyên dụng: Lọc khí; Xử lý nước sinh hoạt; nước tinh khiết; …
Nhiệt độ: 20°C-35°C.
Độ pH: 6.5 -7.5.
Thời gian tiếp xúc: Căn cứ theo đặc điểm cụ thể của nguồn nước để tính thời gian tiếp xúc chính xác.
Lưu lượng: 2 – 6 gpm/cu.ft (tùy theo chất lượng nguồn nước).
Khoảng trống: 20%.Đặc điểm Than hoạt tính Calgon

Phân Loại – Kích Thước:

 Hạt: 1.7 – 2.38mm