Than hoạt tính gáo dừa

Tên sản phẩm:Than hoạt tính gáo dừa hay than gáo dừa lọc nước
Độ ẩm (Moisture):tối đa 3%.
Độ tro (Ash): tối đa 3%.
Tỷ trọng ở 250C:600 mg/g.
Cường độ (Hardness):95% tối thiểu.
Độ pH:Từ 8 – 9.
Điểm cháy:Trên 4500C.
Kích cỡ hạt:3x6mesh, 4x8mesh, 6x12mesh, 8x20mesh.
Methylene Blue:130-170ml/g.
Benzene:22-33%.
Than dừa hoạt tính loại thường:300mg/g.
Than hoạt tính gáo dừa xuất khẩu:900mg/g – 1000mg/g.

 

Phân Loại – Kích Thước:

Size: 3x6mesh | 4x8mesh | 6x12mesh | 8x20mesh.