Hạt nâng PH [LS]

Kích thước hạt: 1,5-2,5mm
Tỷ trọng: 1400kg/m3
Hình dạng: Hạt màu trắng sữa, cứng, khô rời, có góc cạnh.
Quy cách: Bao 25kg

Phân Loại – Kích Thước:

 Viên: 1,5-2,5mm