Cát thạch anh chuyên lọc nước – giảm phèn, cặn, kết tủa

Cát thạch anh: dạng ướt
Kích thước: 0.4-0.8 mm; 0.8-1.2 mm; 1-2 mm;  2 – 4mm
Tỷ trọng 1400kg/m3
Quy cách đóng gói: 50kg/ bao
Chu trình thay thế: định kỳ 06 – 12 tháng/lần.

Kích thước hạt:

0.4-0.8 mm | 0.8-1.2 mm | 1-2 mm |  2 – 4mm