Cát thạch anh chuyên lọc nước – giảm phèn, cặn, kết tủa

Cát thạch anh:dạng ướt
Kích thước:0.4-0.8 mm; 0.8-1.2 mm; 1-2 mm;  2 – 4mm
Tỷ trọng1400kg/m3
Quy cách đóng gói:50kg/ bao
Chu trình thay thế:định kỳ 06 – 12 tháng/lần.

Kích thước hạt:

0.4-0.8 mm | 0.8-1.2 mm | 1-2 mm |  2 – 4mm