Than hoạt tính Ấn Độ kalimati | dạng bột

Tên sản phẩm: Than hạt Ấn Độ Kalimati
Phân phối chính hãng tại Việt Nam: Cty môi trường Xuyên Việt
Phân loại: dạng hạt & dạng bột.
Khối lượng: 25kg/bao
Chỉ số iodine: 600 mg/gm.
Tỷ trọng: 550kg/m3.
Độ ẩm: 3.5%.

Phân Loại – Kích Thước:

 Bột: 200mesh