Hạt nhựa Indion 220Na – làm mềm nước

Kích thước:0.3-1.2mm
Quy cách:25lit/bao
Tỷ trọng:0.74kg/lít
Trọng lượng:1000 lít/m3
Nhóm chức năng:-SO3- Na+
Tổng dung lượng trao đổi:1.8 eq/l
Độ ẩm:54-60%
Độ ẩm:54-60%
Độ trương nở (Na -> H):6%
Trọng lượng vận chuyển:741 kg/m3
Xuất xứ:Ấn độ