Hạt nhựa Indion 220Na – làm mềm nước

Kích thước: 0.3-1.2mm
Quy cách: 25lit/bao
Tỷ trọng: 0.74kg/lít
Trọng lượng: 1000 lít/m3
Nhóm chức năng: -SO3- Na+
Tổng dung lượng trao đổi: 1.8 eq/l
Độ ẩm: 54-60%
Độ ẩm: 54-60%
Độ trương nở (Na -> H): 6%
Trọng lượng vận chuyển: 741 kg/m3
Xuất xứ: Ấn độ