Hạt nhựa khử khoáng mixbed cation – anion

TÍNH CHẤT VẬT LÝ & HÓA HỌCNhóm CationNhóm Anion
Dung lượng trao đổi thể tích (eq/l)Min 1.9 min. H+Min 1.0 min. OH-
Ion trao đổi99% H+90% OH-
Nhóm chức R-SO3- H+R4N+ OH-
Độ ẩm47-55%60-70%
Kích thước hạt, mm

  1. Hạt kích thước < 0.3mm
  2. Hạt kích thước >1.2mm
  3. Kích thước hiệu quả
0.3 – 1.2 1% 5% 0.45 – 0.55
Tỷ trọng (g/l)700