Than Hoạt Tính Anthracite – Trà Bắc

Hình dạng: Dạng hạt
Kích cỡ hạt: 3×6 mesh; 4×8 mesh; 6×12 mesh;8×20 mesh;8×30 mesh
Iodine: Tối thiểu 400 mg/g
Độ ẩm: Tối đa 7%
Tro: Tối đa 15%
Tỷ trọng: 0.600-0.730 g/ml
Lưu huỳnh: Tối đa 0,2%
Độ cứng : Tối thiểu 94%.

Phân Loại – Kích Thước:

 Hạt: 3×6 mesh | 4×8 mesh | 6×12 mesh | 8×20 mesh | 8×30 mesh