Hạt nhựa trao đổi ion JACOBI làm mềm nước | K8

Xuất xứ Thụy Điển – Nhà máy sản xuất tại Trung Quốc
Nhà sản xuất JACOBI  
Loại hạt nhựa Cation Acid mạnh
Kích thước hạt 16×40 US mesh (0.42-1.25mm)
Kích thước hoạt động hiệu quả: 0.45 – 0.55 mm
Vật liệu trao đổi ion Polystyrene divinylbenzene
Nhóm chức năng Sulfonic acid
Gốc ion trao đổi Na+
Tỷ trọng khối 0.82 kg/lít
Tổng dung lượng trao đổi min 2.0 eq/l
Độ trương nở (Na+ -> H+) max. 8%
Khoảng pH làm việc 0 – 14
Trọng lượng 780 kg/m3
Đóng bao 25lít/bao