Hạt nhựa cation Purolite C100 làm mềm nước

Xuất xứ: Anh nhà máy sản xuất tại Trung Quốc
Đơn vị tính: bao.
Tỷ trọng: 850 g/Lít.
Quy cách: 25 Lít/bao.
Tổng dung lượng trao đổi: 2,0 meq / g phút.
Dạng ion, được cung cấp: Na.
Giữ nước: 43-48%.
Kích thước: 16-40 mesh.
Mật độ khối lượng lớn: 0,78 – 0,88 g / ml.
Độ pH: 0 – 14.
Nhiệt độ hoạt động, Na: 120 ° C max.
Tổng số (Na H): Tối đa 8-10%.
Nồng độ tái sinh: NaCl: 8-10%- HCl: 4 – 5%.
Tốc độ dòng chảy: 4-6 m / giờ.
Thời gian tiếp xúc: 30-60 phút.
Tốc độ Rửa dòng chảy: 10-20m / giờ.
Tốc độ dòng chảy hoạt động: 10-45m / giờ.