Hạt nhựa cation Purolite C100 làm mềm nước

Xuất xứ:Anh nhà máy sản xuất tại Trung Quốc
Đơn vị tính:bao.
Tỷ trọng:850 g/Lít.
Quy cách:25 Lít/bao.
Tổng dung lượng trao đổi:2,0 meq / g phút.
Dạng ion, được cung cấp:Na.
Giữ nước:43-48%.
Kích thước:16-40 mesh.
Mật độ khối lượng lớn:0,78 – 0,88 g / ml.
Độ pH:0 – 14.
Nhiệt độ hoạt động, Na:120 ° C max.
Tổng số (Na H):Tối đa 8-10%.
Nồng độ tái sinh:NaCl: 8-10%- HCl: 4 – 5%.
Tốc độ dòng chảy:4-6 m / giờ.
Thời gian tiếp xúc:30-60 phút.
Tốc độ Rửa dòng chảy:10-20m / giờ.
Tốc độ dòng chảy hoạt động:10-45m / giờ.