Than hoạt tính Ấn Độ Kalimati | dạng hạt

Tên sản phẩm:Than hạt Ấn Độ Kalimati
Phân phối chính hãng tại Việt Nam:Cty môi trường Xuyên Việt
Phân loại:dạng hạt & dạng bột.
Khối lượng:25kg/bao
Chỉ số iodine:600 mg/gm.
Tỷ trọng:550kg/m3.
Độ ẩm:3.5%.

 

Phân Loại – Kích Thước:

Hạt: 4x8mesh | Hạt: 4x12mesh