Than hoạt tính Norit PK 1-3M

Kích thước hạt: ~1.2 mm
Chất liệu: Than bùn GAC
Chỉ số iot: 950 mg/g
Độ ẩm: 2 %(Max.)
Độ bụi: 8%(Max.)
Kích thước lớn hơn: > (3.15 mm) (Max.) %: 10
Kích thước nhỏ hơn: < (0.71 mm) (Max.) %: 5
Chỉ số methylene blue – Methylene blue number: 11g/ 100
Hoạt động bề mặt (Total Surface Area), (N2 BET method 2): 875 m2/g
Backwashed and Drained Bed Density, kg/m3: 255

Phân Loại – Kích Thước:

 Hạt: 1-3mm