Than hoạt tính Norit PK 1-3M

Kích thước hạt:~1.2 mm
Chất liệu:Than bùn GAC
Chỉ số iot:950 mg/g
Độ ẩm:2 %(Max.)
Độ bụi:8%(Max.)
Kích thước lớn hơn:> (3.15 mm) (Max.) %: 10
Kích thước nhỏ hơn:< (0.71 mm) (Max.) %: 5
Chỉ số methylene blue – Methylene blue number:11g/ 100
Hoạt động bề mặt (Total Surface Area), (N2 BET method 2):875 m2/g
Backwashed and Drained Bed Density, kg/m3:255

Phân Loại – Kích Thước:

 Hạt: 1-3mm