Than hoạt tính tổ ong lọc khí (than rubik)- khử mùi công nghiệp

Các chỉ số
Loại thứ nhất
Loại thứ 2
Loại thứ 3
Iode (mg/g)
400mg/g
600mg/g
>800mg/g
Độ ẩm
<5.0
<5.0
<5.0
Kích thước lỗ
1.4-1.6mm
1.4-1.6mm
1.4-1.6mm
Độ dày thành (có thể điều chỉnh)
0.9-1.1mm
0.9-1.1mm
0.9-1.1mm
Nhiệt độ sử dụng
<120°C
<120°C
<120°C
Độ dày của lớp
>400°C
>400°C
>400°C

– Kích thước của Honeycomb Activated Carbon Filter : 100x100x100mm
– Thuộc tính: Chống nước
– Chất hấp thụ: Toluene; xylene; tổng hydrocacbon không chứa Metan; khí thải Sơn; VOCI; các chất gây ô nhiễm trong khí thải như: NOx, CO, VOCs, SOx.
Trọng lượng có thể nhẹ hơn tùy vào nhu cầu của bạn.