Than tổ ong lọc khí – khử mùi công nghiệp

Các chỉ số Loại 1 loại 2
Iode (mg/g) 600-700 800-900
Độ ẩm <5.0 <5.0
Kích thước lỗ 1.4-1.6 1.4-1.6
độ dày của lớp 0.9-1.1 0.9-1.1
Thông số than hoạt tính tổ ong lọc mùi