Than hoạt tính Jacobi – Thụy Điển

Tên sản phẩm:Than hoạt tính Jacobi  – Thụy Điển (Aquasorb 1000)
Xuất xứ:Thụy Điển
Kích thước:8 – 16 mesh
Trọng lượng:500kg/m3
Hình thức đóng gói:25kg/bao
Đặc điểm:Dạng hạt màu đen, khô rời , có góc cạnh.
Chỉ số iot:>950 mg/g.
Độ ẩm:max 5% – min 95%.
Tổng độ tro:max 13%.
Độ cứng:min 95%.
Diện tích bề mặt:1000 m2/g.
Chỉ số methylene blue: 280mg/g.
Tổng khối lượng lỗ rỗng:1.04 cm3/g.
Độ hòa tan tro trong nước:0.2%.
Tỷ trọng:490kg/m3.

Phân Loại – Kích Thước:

 Hạt: 8-16 mesh