Than hoạt tính Jacobi – Thụy Điển

Tên sản phẩm: Than hoạt tính Jacobi  – Thụy Điển (Aquasorb 1000)
Xuất xứ: Thụy Điển
Kích thước: 8 – 16 mesh
Trọng lượng: 500kg/m3
Hình thức đóng gói: 25kg/bao
Đặc điểm: Dạng hạt màu đen, khô rời , có góc cạnh.
Chỉ số iot: >950 mg/g.
Độ ẩm: max 5% – min 95%.
Tổng độ tro: max 13%.
Độ cứng: min 95%.
Diện tích bề mặt: 1000 m2/g.
Chỉ số methylene blue: 280mg/g.
Tổng khối lượng lỗ rỗng: 1.04 cm3/g.
Độ hòa tan tro trong nước: 0.2%.
Tỷ trọng: 490kg/m3.

Phân Loại – Kích Thước:

 Hạt: 8-16 mesh