Than hoạt tính modi Ấn Độ Dạng Hạt 816

Hình dạngdạng hạt không định hình.
Iode600
Màu sắcmàu đen đặc trưng của than.
Tỷ trọng ở 250C
Tính tan trong nước hoặc trong dung môi kháckhông.
Độ ẩm (Moisture) :
Độ tro (ash)3.4%
Cường độ (Hardness)
Độ pH11.3
Điểm cháytrên 450 độ C.

Công dụng: Ứng dụng trong lọc nước công nghiệp, nước thải, nước bồn tự hoại, phong thủy, xử lý khí thải.

Kích thước:

816