Than hoạt tính gáo dừa xuất khẩu BG – dạng bột

Độ ẩm (Moisture): 3% tối đa.
Độ tro (Ash): 3% tối đa.
Tỷ trọng ở 250C: 0,440 – 0,600 g/ml.
Cường độ (Hardness): 95% tối thiểu.
Độ pH: Từ 8 – 9.
Điểm cháy: Trên 4500C.
Kích cỡ hạt: 200-300mesh.
Chỉ số iod: 700-800 mg/g.
Methylene Blue: 130-170ml/g.
Benzene: 22-33%.