Than hoạt tính gáo dừa xuất khẩu BG – dạng bột

Độ ẩm (Moisture):3% tối đa.
Độ tro (Ash):3% tối đa.
Tỷ trọng ở 250C:0,440 – 0,600 g/ml.
Cường độ (Hardness):95% tối thiểu.
Độ pH:Từ 8 – 9.
Điểm cháy:Trên 4500C.
Kích cỡ hạt:200-300mesh.
Chỉ số iod:700-800 mg/g.
Methylene Blue:130-170ml/g.
Benzene: 22-33%.